Aluminium

Ter vermijding van corrosie van het aluminium zal direct contact met koper, lood, zink, staal en chemicaliën voorkomen moeten worden. Dit kan door het aluminium te scheiden met behulp van folie, epdm of pvc band.

De uitzettingscoëfficiënt van aluminium bedraagt 28,8. 10-6/Celsius, hetgeen bij een temperatuurverschil van 50 graden een lineaire uitzetting van +/- 1mm per meter profiel.

Bij montage aan de buitenzijde van een gebouw dient per lengte een speling van minimaal 3mm in acht genomen te worden. Dit i.v.m. een lineaire uitzetting door bezonning of de kleur van het aluminium.